برچسب زده شده: کرج-چالوس مسدود

جاده کرج-چالوس مسدود شد

جاده کرج-چالوس مسدود شد

جاده کرج-چالوس مسدود شدمرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که جاده کرج – چالوس براثر ریزش کوه در محدوده استان مازندران مسدود شد. جاده کرج-چالوس مسدود شد مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که...