برچسب زده شده: کرده؟ دولت

عدد و رقم تحویل مردم دادن کار شایسته‌ای نیست/ دولت بگوید ۷۷ میلیارد دلار فاینانس ادعایی را کجا سرمایه‌گذاری کرده؟

عدد و رقم تحویل مردم دادن کار شایسته‌ای نیست/ دولت بگوید ۷۷ میلیارد دلار فاینانس ادعایی را کجا سرمایه‌گذاری کرده؟

عدد و رقم تحویل مردم دادن کار شایسته‌ای نیست/ دولت بگوید ۷۷ میلیارد دلار فاینانس ادعایی را کجا سرمایه‌گذاری کرده؟نماینده مردم کرمانشاه گفت: هتر است دولت درباره اقداماتی که انجام داده به مردم اطلاع...