برچسب زده شده: کرد خلاف

ابراهیمیان: شورای نگهبان قطعا خلاف قانون عمل نخواهد کرد

ابراهیمیان: شورای نگهبان قطعا خلاف قانون عمل نخواهد کرد

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه این شورا قطعا خلاف قانون عمل نخواهد کرد، گفت: باید به سمتی برویم که ضمن حفظ جایگاه شورای نگهبان به عنوان داور و همچنین نقش نظارتی از...