برچسب زده شده: کرمانشاه گردشگری

یازدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور در کرمانشاه

یازدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور در کرمانشاه

یازدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور در کرمانشاهیازدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور در شهر کرمانشاه و با حضور مسئولان ارشد این استان، مهمانان ویژه و همچنین 400 نفر از راهنمایان گردشگری برگزار شد...