برچسب زده شده: کره افزود

ترامپ، کره شمالی را به لیست حامیان تروریسم افزود

ترامپ، کره شمالی را به لیست حامیان تروریسم افزود

ترامپ، کره شمالی را به لیست حامیان تروریسم افزودرئیس جمهوری آمریکا در نطق تلویزیونی خود کره شمالی را به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی کرد و گفت: این اتفاق می بایست سال ها پیش...