برچسب زده شده: کسانی ایمان

به کسانی رأی دهیم که به موسی زمان ایمان دارند

به کسانی رأی دهیم که به موسی زمان ایمان دارند

آیت‌الله امامی کاشانی گفت: انقلاب اسلامی دالانی برای ورود به فضای دولت جهانی امام زمان (عج) است. پس همه از پیر و جوان باید مراقب باشیم تا آنطور که امام زمان (عج) می‌خواهد منسجم...