برچسب زده شده: کشیدند/

«رشت الکتریک» را بالا کشیدند برای استادیوم و حجاب سناریو می‌سازند!

«رشت الکتریک» را بالا کشیدند برای استادیوم و حجاب سناریو می‌سازند!

«رشت الکتریک» را بالا کشیدند برای استادیوم و حجاب سناریو می‌سازند!هیاهو بر سر حقوق زنان هر روز بالا و بالاتر می‌رود،یک روز ورود زنان به استادیوم می‌شود نهایت آمال و آرزوها و یک روز...

همه ورزشکارانی که در سال ۹۴ پر کشیدند/ از تعصب هادی تا دلتنگی‌های رضا

همه ورزشکارانی که در سال ۹۴ پر کشیدند/ از تعصب هادی تا دلتنگی‌های رضا

سال ۹۵، خالی از لطف نیست که یادی کنیم از اسطوره ها و عزیزان عرصه ورزش که در سال گذشته از میان ما رفتند و تنها خاطرات آنهاست که در دفتر ذهن ما باقی...