برچسب زده شده: کمیسیون تایید

کمیسیون پزشکی مصدومیت یزدانی را تایید کرد/ بررسی بیشتر درباره رضایی

کمیسیون پزشکی مصدومیت یزدانی را تایید کرد/ بررسی بیشتر درباره رضایی

کمیسیون پزشکی مصدومیت یزدانی را تایید کرد/ بررسی بیشتر درباره رضاییکمیسیون پزشکی مصدومیت رضا یزدانی از ناحیه آشیل پای راست را تایید کرد و وی در ر‌قا‌بت‌های انتخابی تاریخ 27 فروردین ماه شرکت نمی‌کند....