برچسب زده شده: «کمیسیون دهم

ضرورت تشکیل «کمیسیون مدیریت بحران» در مجلس دهم

ضرورت تشکیل «کمیسیون مدیریت بحران» در مجلس دهم

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور ضمن تشریح انتظارات و توقعاتی که از مجلس دهم در حوزه مدیریت بحران وجود دارد، پیشنهاد داد که نمایندگان مجلس کمیسیونی به نام مدیریت بحران را...