برچسب زده شده: که جالبی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری که سودهای جالبی می‌دهند

صندوق‌های سرمایه‌گذاری که سودهای جالبی می‌دهند

با آغاز روند صعودی بورس تهران از نیمه دی ماه صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز جان تازه‌ای گرفتند و همزمان با رشد بورس بازدهی‌های جالبی نصیب همراهان خود کردند. شهر خبر نخبگان