برچسب زده شده: که دارند

مشکلی که عکاسان ایران دارند

مشکلی که عکاسان ایران دارند

مشکلی که عکاسان ایران دارندرئیس هیات مدیره انجمن عکاسان معتقد است، از مهم‌ترین معضلات جامعه عکاسی، جلوگیری از فعالیت عکاسان و مشکلات مربوط به نشر پروژه‌های آن‌هاست. مشکلی که عکاسان ایران دارند رئیس هیات...