برچسب زده شده: کودکان شد

پروتکل ساماندهی کودکان کار و خیابان در فصل سرما ابلاغ شد

پروتکل ساماندهی کودکان کار و خیابان در فصل سرما ابلاغ شد

پروتکل ساماندهی کودکان کار و خیابان در فصل سرما ابلاغ شدمدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور گفت: برای کودکان کار و خیابان در فصل سرما تمهیداتی اندیشیده شده و پروتکل اجرایی ساماندهی این کودکان...

«فریاد کمک کودکان سوریه» به عنوان بهترین عکس سال برگزیده شد

«فریاد کمک کودکان سوریه» به عنوان بهترین عکس سال برگزیده شد

«فریاد کمک کودکان سوریه» به عنوان بهترین عکس سال برگزیده شد برندگان مسابقه عکس استانبول ۲۰۱۶ که برای دومین بار توسط خبرگزاری آناتولی برگزار می شود، مشخص شد و «فریاد درخواست کمک کودکان سوریه»...

«ناله کودکان سوری برای کمک» به عنوان بهترین عکس سال برگزیده شد

«ناله کودکان سوری برای کمک» به عنوان بهترین عکس سال برگزیده شد

«ناله کودکان سوری برای کمک» به عنوان بهترین عکس سال برگزیده شد برندگان مسابقه عکس استانبول ۲۰۱۶ که برای دومین بار توسط خبرگزاری آناتولی برگزار می شود، مشخص شد و «فریاد درخواست کمک کودکان...