برچسب زده شده: «کوشنر» در

مذاکرات محرمانه «کوشنر» و ولیعهد عربستان؛ عامل آشوب در خاورمیانه

مذاکرات محرمانه «کوشنر» و ولیعهد عربستان؛ عامل آشوب در خاورمیانه

مذاکرات محرمانه «کوشنر» و ولیعهد عربستان؛ عامل آشوب در خاورمیانهمنابع آگاه می گویند که وزیر امور خارجه آمریکا بیش از پیش نگران آن است که گفتگوهای محرمانه میان «جرد کوشنر» و ولیعهد عربستان، منطقه...