برچسب زده شده: «کوله کرمانشاه

«کوله پشتی» در کرمانشاه مقابل دوربین می‌رود

«کوله پشتی» در کرمانشاه مقابل دوربین می‌رود

«کوله پشتی» در کرمانشاه مقابل دوربین می‌رودسریال تلویزیونی «کوله پشتی»به سفارش مرکز استان‌ها در لوکیشن‌های تهران و کرمانشاه جلوی دوربین پیام صابری می‌رود. «کوله پشتی» در کرمانشاه مقابل دوربین می‌رود سریال تلویزیونی «کوله پشتی»به...