برچسب زده شده: کُرد افزایش

تلفات شبه‌نظامیان کُرد در عفرین به ۲۳۰۰ نفر افزایش یافت

تلفات شبه‌نظامیان کُرد در عفرین به ۲۳۰۰ نفر افزایش یافت

تلفات شبه‌نظامیان کُرد در عفرین به ۲۳۰۰ نفر افزایش یافتارتش ترکیه از افزایش تلفات شبه‌نظامیان کُرد حاضر در عفرین به ۲۳۰۰ نفر درپی عملیات شاخه زیتون خبر داد. تلفات شبه‌نظامیان کُرد در عفرین به...