برچسب زده شده: گاردین ملی

گزارش گاردین از حضور دو ملیتی‌ها در تیم ملی

گزارش گاردین از حضور دو ملیتی‌ها در تیم ملی

روزنامه گاردین در گزارشی درباره حضور استیون بیت آشور در ایران با امید نمازی به صحبت پرداخته است. world press news ورزش و زندگی

گزارش گاردین از حضور دو ملیتی‌ها در تیم ملی فوتبال

گزارش گاردین از حضور دو ملیتی‌ها در تیم ملی فوتبال

روزنامه گاردین در گزارشی درباره حضور استیون بیت آشور در ایران با امید نمازی به صحبت پرداخته است. آلرژی و تغذیه استخدام ایران