برچسب زده شده: گازی پرماجرا

قمار گازی ترکیه در آخرین سال‌های قرارداد پرماجرا

قمار گازی ترکیه در آخرین سال‌های قرارداد پرماجرا

قراداد گازی ایران و ترکیه حالا 20 سال از عمر 25 ساله‌اش را سپری کرده است، اما تاکنون چند دادگاه را پشت سر گذاشته و در یکی ترکیه محکوم به پرداخت غرامت شد و...