برچسب زده شده: گاز منازل

انشعابات واصل به درب منازل تنها ضعف شرکت گاز

انشعابات واصل به درب منازل تنها ضعف شرکت گاز

انشعابات واصل به درب منازل تنها ضعف شرکت گازنماینده شرکت گاز گفت: زلزله کرمانشاه این اطمینان را به شرکت گاز داد که شبکه ها مقاوم هستند و تنها ضعف ما در انشعاباتی است که...