برچسب زده شده: گسل‌های فعال

گسل‌های تهران همیشه فعال است/تهران آماده زلزله نیست

گسل‌های تهران همیشه فعال است/تهران آماده زلزله نیست

گسل‌های تهران همیشه فعال است/تهران آماده زلزله نیسترئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه زلزله اخیر، شتاب بالایی داشت و از لحاظ بزرگی ، بزرگی بالایی نداشت، گفت: تهران آمادگی مبارزه و امداد و...