برچسب زده شده: گفت زن

گفت و شنود؛ کاسه لیسی بازیگر زن

گفت و شنود؛ کاسه لیسی بازیگر زن

گفت و شنود؛ کاسه لیسی بازیگر زنکیهان در گفت و شنود این شماره خود با عنوان «فی فی»، به ازظهارات دروغ بازیگر زن سینما درباره آشوب منسوبان فرقه تابنده در خیابان پاسداران اشاره کرده...