برچسب زده شده: گفت شنود/قهوه

گفت و شنود/قهوه داغ

گفت و شنود/قهوه داغ

گفت و شنود/قهوه داغ‌می‌گویند دولت هیچ دستاوردی نداشته است بنابراین اگر قصد داری برای سال ۱۴۰۰ نامزد ریاست جمهوری بشوی باید استعفا بدهی تا ناکارآمدی دولت به حساب تو نوشته نشود! گفت و شنود/قهوه...