برچسب زده شده: «گل‌های

برای نقاش گوش‌بریده «گل‌های آفتابگردان»

برای نقاش گوش‌بریده «گل‌های آفتابگردان»

برای نقاش گوش‌بریده «گل‌های آفتابگردان»کمتر کسی پیدا می‌شود که نام «ون‌گوگ» را نشنیده باشد، اما شاید کمتر کسی بداند شاهکارهای او «گل‌های آفتابگردان» و «شب پرستاره» در کجا و تحت چه شرایطی نقاشی شده‌اند....