برچسب زده شده: گوشت تومان!+عکس

فروش گوشت گوساله کیلویی ۹۰۰ هزار تومان!+عکس

فروش گوشت گوساله کیلویی ۹۰۰ هزار تومان!+عکس

فروش گوشت گوساله کیلویی ۹۰۰ هزار تومان!+عکسدر یکی از برج‌های تهران گوشت به قیمت کیلویی ۹۰۰ هزار تومان به فروش رفت. فروش گوشت گوساله کیلویی ۹۰۰ هزار تومان!+عکس در یکی از برج‌های تهران گوشت...