برچسب زده شده: یارانه یارانه‌های

یارانه نقدی به نمونه‌ای از یارانه‌های غیر نقدی سلامت تبدیل شود

یارانه نقدی به نمونه‌ای از یارانه‌های غیر نقدی سلامت تبدیل شود

یارانه نقدی به نمونه‌ای از یارانه‌های غیر نقدی سلامت تبدیل شود وزیر بهداشت،درمان و آموزش علوم پزشکی گفت: امیدواریم یارانه‌های نقدی دولت به نمونه‌ای از یارانه‌های غیر نقدی سلامت تبدیل شود. یارانه نقدی به...