برچسب زده شده: یازدهم نشود

دولت یازدهم تلاش می‌کند سالمندی به معلولیت تبدیل نشود

دولت یازدهم تلاش می‌کند سالمندی به معلولیت تبدیل نشود

دولت یازدهم تلاش می‌کند سالمندی به معلولیت تبدیل نشود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حرکت جامعه به سوی سالمندی اشاره کرد و گفت : یکی از برنامه های دولت یازدهم این است...