برچسب زده شده: یا بیمار

جام‌جَم یا جام‌جِم؟/ داروی تقلبی ماهواره برای سینمای بیمار ایران 

جام‌جَم یا جام‌جِم؟/ داروی تقلبی ماهواره برای سینمای بیمار ایران 

جام‌جَم یا جام‌جِم؟/ داروی تقلبی ماهواره برای سینمای بیمار ایران  فیلم هایی مثل «ابد و یک روز» و «خشم و هیاهو» علاوه بر استفاده از این تخفیف ها و پخش تیزر در رسانه ملی،...