برچسب زده شده: یک داد

یک مقام اقلیم کردستان عراق از بازداشت ۴ هزار داعشی خبر داد

یک مقام اقلیم کردستان عراق از بازداشت ۴ هزار داعشی خبر داد

یک مقام اقلیم کردستان عراق از بازداشت ۴ هزار داعشی خبر دادیک مقام اقلیم کردستان عراق از بازداشت ۴ هزار داعشی که در میان آن‌ها تکفیری‌های خارجی نیز وجود دارد، خبر داد. یک مقام...

شهادت یک مرزبان در منطقه مرزی ماکو / وزیر خارجه ترکیه به ظریف قول پیگیری داد

شهادت یک مرزبان در منطقه مرزی ماکو / وزیر خارجه ترکیه به ظریف قول پیگیری داد

شهادت یک مرزبان در منطقه مرزی ماکو / وزیر خارجه ترکیه به ظریف قول پیگیری داد شهادت یک مرزبان در منطقه مرزی ماکو / وزیر خارجه ترکیه به ظریف قول پیگیری داد شهادت یک...

شکایت یک شهروند، قانون کنکور را تغییر داد

شکایت یک شهروند، قانون کنکور را تغییر داد

یک شورا تصویب کرد‌، یک د‌یوان ابطال کرد‌. د‌یوان عد‌الت اد‌اری این بار هم رأیی را صاد‌ر کرد‌ه که سر و صد‌ای زیاد‌ی به راه اند‌اخته است: ابطال قانون تأثیر ۲۵ د‌رصد‌ی معد‌ل‌ سال...