برچسب زده شده: یک گلوله

شهادت یک فلسطینی معلول به ضرب گلوله

شهادت یک فلسطینی معلول به ضرب گلوله

شهادت یک فلسطینی معلول به ضرب گلولهنظامیان رژیم صهیونیستی با شلیک به یک شهروند معلول فلسطینی از ناحیه سر وی را به شهادت رساندند. شهادت یک فلسطینی معلول به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی...