برچسب زده شده: ۰-۳ درخشش

رئال سوسیداد ۰-۳ رئال مادرید/ اولین ۳ امتیاز شاگردان زیدان با درخشش بیل

رئال سوسیداد ۰-۳ رئال مادرید/ اولین ۳ امتیاز شاگردان زیدان با درخشش بیل

رئال سوسیداد ۰-۳ رئال مادرید/ اولین ۳ امتیاز شاگردان زیدان با درخشش بیل رئال مادرید در اولین دیدارش در رقابت های این فصل لالیگا موفق شدند با درخشش گرت بیل در خانه رئال سوسیداد...