برچسب زده شده: ۱۰۰هزار آمریکا

بی خانمانی ۱۰۰هزار دانش‌آموز در قلب تجاری آمریکا

بی خانمانی ۱۰۰هزار دانش‌آموز در قلب تجاری آمریکا

بی خانمانی ۱۰۰هزار دانش‌آموز در قلب تجاری آمریکاآمار‌های جدید از افزایش تعداد دانش‌آموزان بی‌خانمان در نیویورک به ۱۰۰ هزار نفر خبر می‌دهد. بی خانمانی ۱۰۰هزار دانش‌آموز در قلب تجاری آمریکا آمار‌های جدید از افزایش...