برچسب زده شده: ۱۰۰۰ پرستاران

۱۰۰۰ پرستار جذب می شوند/بی اطلاعی از آمار پرستاران بیکار

۱۰۰۰ پرستار جذب می شوند/بی اطلاعی از آمار پرستاران بیکار

معاون توسعه و مدیریت منابع وزیر بهداشت، از موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای جذب ۱۰۰۰ پرستار در سال ۹۵ خبر داد. دانلود سریال مرجع توریسم