برچسب زده شده: ۱۰۰۰

دانشجویان در اعتراض به عزل معاون فرهنگی علوم پزشکی بیرجند ۱۰۰۰ کامنت در پیج اینستاگرام وزیر بهداشت منتشر کردند

دانشجویان در اعتراض به عزل معاون فرهنگی علوم پزشکی بیرجند ۱۰۰۰ کامنت در پیج اینستاگرام وزیر بهداشت منتشر کردند

دانشجویان در اعتراض به عزل معاون فرهنگی علوم پزشکی بیرجند ۱۰۰۰ کامنت در پیج اینستاگرام وزیر بهداشت منتشر کردندعضو بسیج دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: دانشجویان این دانشگاه پس از عزل معاون فرهنگی بالغ...