برچسب زده شده: ۱۰۰ ترکیه

بازدید ۱۰۰ میلیونی ایرانی‌ها از مراکز گردشگری در  نوروز/ کاهش سفر  ایرانی‌ها به امارات و ترکیه

بازدید ۱۰۰ میلیونی ایرانی‌ها از مراکز گردشگری در نوروز/ کاهش سفر ایرانی‌ها به امارات و ترکیه

بازدید ۱۰۰ میلیونی ایرانی‌ها از مراکز گردشگری در نوروز/ کاهش سفر ایرانی‌ها به امارات و ترکیه معاون گردشگری میراث فرهنگی با اشاره به بازدید ۱۰۰ میلیونی ایرانی‌ها از مراکز گردشگری در ایام نوروز از...