برچسب زده شده: ۱۰۰ سرخ

کمک ۱۰۰ هزار یورویی یوفا به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

کمک ۱۰۰ هزار یورویی یوفا به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

کمک ۱۰۰ هزار یورویی یوفا به کمیته بین‌المللی صلیب سرخاتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) مبلغ ۱۰۰ هزار یورو به برنامه توانبخشی جسمی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان کمک کرد. کمک ۱۰۰ هزار یورویی...