برچسب زده شده: ۱۰۱ اسیر

نیروهای یمنی ۱۰۱ تن از مزدوران سعودی را در مارب اسیر کردند

نیروهای یمنی ۱۰۱ تن از مزدوران سعودی را در مارب اسیر کردند

نیروهای یمنی افزون بر کشتن ده‌ها تن از مزدوران سعودی در مأرب، ۱۰۱ تنِ دیگر را در همین استان اسیر کرده‌اند. دانلود ها پلاس سپهر نیوز