برچسب زده شده: ۱۰ تایید

۱۰ تن از روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تایید شدند

۱۰ تن از روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تایید شدند

۱۰ تن از روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تایید شدنددبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از انتخاب ۱۰ تن از روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد. ۱۰ تن از روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی...