برچسب زده شده: ۱۰ پوشش

۱۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌ درمانی قرار گرفتند

۱۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌ درمانی قرار گرفتند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه حیات بشر نیازمند تحقق عدالت،صلح و حقوق بشر است،گفت: ۱۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌ درمانی قرار گرفتند. روزنامه قانون لردگان