برچسب زده شده: ۱۱هزار کردند

۱۱هزار نفر در تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ثبت نام کردند

۱۱هزار نفر در تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ثبت نام کردند

۱۱هزار نفر در تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ثبت نام کردندمشاور عالی سازمان سنجش گفت: ساعت ۲۴ امشب اول آذر ۹۶ آخرین فرصت شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت برخی رشته‌های دانشگاه فنی و...