برچسب زده شده: ۱۱ اندازی

از کتابچه ۱۱ جلدی عملکرد شورای عتف رونمایی شد/ سامانه اجرای سیاست‌های فناوری رهبری راه اندازی شد

از کتابچه ۱۱ جلدی عملکرد شورای عتف رونمایی شد/ سامانه اجرای سیاست‌های فناوری رهبری راه اندازی شد

از کتابچه ۱۱ جلدی عملکرد شورای عتف رونمایی شد/ سامانه اجرای سیاست‌های فناوری رهبری راه اندازی شدمعاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص علم و فناوری...