برچسب زده شده: ۱۱ تعطیل

مدارس ۱۱ شهر استان اردبیل در روز شنبه تعطیل شد

مدارس ۱۱ شهر استان اردبیل در روز شنبه تعطیل شد

مدارس ۱۱ شهر استان اردبیل در روز شنبه تعطیل شدبه دلیل برودت شدید هوا و یخبندان، مدارس ۱۱ شهر استان اردبیل در روز شنبه تعطیل اعلام شد. مدارس ۱۱ شهر استان اردبیل در روز...