برچسب زده شده: ۱۱ علوم

افزایش ۱۱ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو در گروه علوم پزشکی

افزایش ۱۱ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو در گروه علوم پزشکی

افزایش ۱۱ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو در گروه علوم پزشکی مهمترین اقدامات حوزه آموزش پزشکی وزارت بهداشت در سه سال گذشته اعلام شد و شاخص ظرفیت کلی پذیرش دانشجو در دولت یازدهم تاکنون رشد...