برچسب زده شده: ۱۲۰۰ زدند

قاچاقچیان ۱۲۰۰ میلیارد ریال به گمرک خسارت زدند +اسناد

قاچاقچیان ۱۲۰۰ میلیارد ریال به گمرک خسارت زدند +اسناد

قاچاقچیان ۱۲۰۰ میلیارد ریال به گمرک خسارت زدند +اسنادتنها در یک پرونده شناسایی شده، قاچاقچیان طی دو سال گذشته توانستند بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال کالا وارد کشور کنند و عملا گمرک هوشمند از...