برچسب زده شده: ۱۲۵ آزمون

۱۲۵ نفر دانشجو متقاضی شرکت در آزمون ورودی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان لرستان

۱۲۵ نفر دانشجو متقاضی شرکت در آزمون ورودی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان لرستان

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان لرستان گفت: ۱۲۵ نفر دانشجو و فارغ التحصیل متقاضی شرکت در آزمون ورودی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان لرستان هستند. عکس دانلود فیلم خارجی