برچسب زده شده: ۱۲ داخلی

برای ورود ۱۲ نفر جدید به لیست مجبور شدیم برخی نمایندگان را حذف کنیم/ پول مملکت صرف صنایع داخلی شود

برای ورود ۱۲ نفر جدید به لیست مجبور شدیم برخی نمایندگان را حذف کنیم/ پول مملکت صرف صنایع داخلی شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دلایل وضع تحریم‌ها را دروغین دانست و علت این کار را جنگ اقتصادی علیه ایران برای پشت کردن مردم به انقلاب عنوان کرد. دانلود ها پلاس خرم...