برچسب زده شده: ۱۲ مخدر!

بازداشت ۱۲ نظامی صهیونیست به اتهام پخش مواد مخدر!

بازداشت ۱۲ نظامی صهیونیست به اتهام پخش مواد مخدر!

بازداشت ۱۲ نظامی صهیونیست به اتهام پخش مواد مخدر!مسئولان ارتش رژیم صهیونیستی از بازداشت ۱۲ نظامی صهیونیست به اتهام پخش مواد مخدر در میان نظامیان و غیر نظامیان خبر دادند. بازداشت ۱۲ نظامی صهیونیست...