برچسب زده شده: ۱۲ چینی

۱۲ تکاور نیروی دریایی ارتش در شانگ‌های چین مستقر شدند/ عملیات راپل برای ورود به نفتکش ایرانی در صورت واگذاری بالگرد‌های چینی

۱۲ تکاور نیروی دریایی ارتش در شانگ‌های چین مستقر شدند/ عملیات راپل برای ورود به نفتکش ایرانی در صورت واگذاری بالگرد‌های چینی

۱۲ تکاور نیروی دریایی ارتش در شانگ‌های چین مستقر شدند/ عملیات راپل برای ورود به نفتکش ایرانی در صورت واگذاری بالگرد‌های چینیامیر تقی‌خانی گفت: چنانچه بالگرد‌های ارتش چین واگذار شود و آن‌ها ریسک این...