برچسب زده شده: ۱۳ اول

تنظیم ١٣ میلیون سند در ٩ ماهه اول سال

تنظیم ١٣ میلیون سند در ٩ ماهه اول سال

تنظیم ١٣ میلیون سند در ٩ ماهه اول سال تنظیم ١٣ میلیون سند در ٩ ماهه اول سال تنظیم ١٣ میلیون سند در ٩ ماهه اول سال

مرگ ۱۳ نفر در تصادفات روز اول عید

مرگ ۱۳ نفر در تصادفات روز اول عید

سخنگوی اورژانس کشور گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در حوادث ترافیکی ۱۰۳ نفر مصدوم و ۱۳ نفر نیز جان خود را از دست دادند. بازی آزاد تکنولوژی جدید