برچسب زده شده: ۱۳ تحصیل

روزی ۱۳ تا ۱۴ ساعت مطالعه می‌کردم/ در رشته نرم افزار دانشگاه شریف ادامه تحصیل می‌دهم

روزی ۱۳ تا ۱۴ ساعت مطالعه می‌کردم/ در رشته نرم افزار دانشگاه شریف ادامه تحصیل می‌دهم

روزی ۱۳ تا ۱۴ ساعت مطالعه می‌کردم/ در رشته نرم افزار دانشگاه شریف ادامه تحصیل می‌دهمرتبه یک کنکور سراسری ریاضی گفت: برای موفقیت در کنکور روزانه بین ۱۳ تا ۱۴ ساعت مطالعه می‌کردم. روزی...