برچسب زده شده: ۱۴۰ باشد

۱۴۰ مرکز آموزش عالی در استان مازندران وجود دارد/ بسیجی باید به عنوان مدیر آینده کشور همطراز با انقلاب باشد

۱۴۰ مرکز آموزش عالی در استان مازندران وجود دارد/ بسیجی باید به عنوان مدیر آینده کشور همطراز با انقلاب باشد

۱۴۰ مرکز آموزش عالی در استان مازندران وجود دارد/ بسیجی باید به عنوان مدیر آینده کشور همطراز با انقلاب باشدمسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های مازندران  گفت: ۱۴۰ مرکز آموزش در سطح استان مازندران وجود دارد که...