برچسب زده شده: ۱۴۰ متجاوزان

۱۴۰ هزار بمب خوشه‌ای متجاوزان سعودی بر سر یمنی ها!

۱۴۰ هزار بمب خوشه‌ای متجاوزان سعودی بر سر یمنی ها!

۱۴۰ هزار بمب خوشه‌ای متجاوزان سعودی بر سر یمنی ها! مرکز اجرایی چاره اندیشی برای مینها و بمبها در یمن اعلام کرد سعودی‌ها بیش از ۱۴۰ هزار بمب خوشه‌ای ساخت آمریکا و انگلیس بر...